DOKUMEN | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
» DOKUMEN

DOKUMEN

LATIHAN SKIM Q
1
CADANGAN TAKWIM LATIHAN SKIM Q 2023

PERKHIDMATAN
2
BORANG TEMPAHAN KEMUDAHAN

PERALATAN MAKMAL
3
INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL
4
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFOS)

PEMBANTU PENYELIDIK/PENOLONG PENYELIDIK
5
GARIS PANDUAN RA
6
CARTA ALIRAN PROSES PERMOHONAN JAWATAN PEMBANTU PENYELIDIK (PENTADBIRAN PENYELIDIKAN) DAN PENOLONG PENYELIDIK
7
CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN JAWATAN
8
CARTA ALIR PROSES PEMBAYARAN GAJI BM
9
CARTA ALIR PEMBAYARAN GAJI
10
CARTA ALIR PERMOHONAN PENYELIDIK BERSEKUTU

ENUMERATOR
11
PEMBERITAHUAN MENGENAI PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PENGAMBILAN
12
GARIS PANDUAN PENGAMBILAN ENUMERATOR UPM
13
BORANG PERMOHONAN ENUMERATOR
14
BORANG SENARAI SEMAK PERMOHONAN ENUMERATOR
15
TEMPLAT SURAT TAWARAN ENUMERATOR
16
BORANG TUNTUTAN BAYARAN KHIDMAT ENUMERATOR
17
CARTA ALIR PROSES PENGAMBILAN ENUMERATOR
18
LAPORAN SUKUAN PENGAMBILAN ENUMERATOR
19
TEMPLAT SENARAI PENGAMBILAN ENUMERATOR

SKIM PASCA DOKTORAL
20
GARIS PANDUAN SKIM PASCA DOKTORAL UPM
21
SYARAT PERMOHONAN
22
PROSES TUNTUTAN BAYARAN BALIK TIKET PENERBANGAN PASCA DOKTORAL
23
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PAS LAWATAN PROFESIONAL
24
BORANG PERMOHONAN FELO PASCA DOKTORAL
25
TEMPLAT SURAT PENERIMAAN PASCA DOKTORAL
26
GARIS PANDUAN SKIM PASCA DOKTORAL UPM (VERSI BAHASA INGGERIS)
27
TEMPLAT PENCAPAIAN CALON PASCA DOKTORAL
28
TEMPLAT PENCAPAIAN PENYELIA PASCA DOKTORAL
29
SURAT HEBAHAN PEMBUKAAN
30
LAMPIRAN A - SYARAT PERMOHONAN JAWATAN PASCA DOKTORAL
31
LAMPIRAN B - SENARAI SEMAK PERMOHONAN JAWATAN
32
LAMPIRAN B3 - ULASAN DEKAN

FELO PENYELIDIK
33
KATEGORI GRED DAN GAJI FELO PENYELIDIK
34
SYARAT LANTIKAN BAHARU FELO PENYELIDIK
35
PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) FELO PENYELIDIK
36
BORANG PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN
37
BORANG PERMOHONAN FELO PENYELIDIK

JKEUPM (JAWATANKUASA ETIKA UNIVERSITI UNTUK PENYELIDIKAN MELIBATKAN MANUSIA)
38
AHLI JAWATANKUASA JKEUPM
39
AHLI JAWATANKUASA PASC
40
TAKWIM MESYUARAT JKEUPM 2024
41
TAKWIM MESYUARAT POST APPROVAL SUB COMMITTEE (PASC) 2024
42
GARIS PANDUAN: SOP JKEUPM - VERSI 13 - KEMASKINI 31 JANUARI 2024
43
BORANG 1.4 - NON DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFORMATION AND CONFLICT OF INTEREST
44
BORANG 2.1 - APPLICANT CHECKLIST -UPDATE 01 DECEMBER 2022
45
BORANG 2.2 - CLINICAL TRIAL CHECKLIST
46
BORANG 2.3 - JKEUPM APPLICATION FORM - KEMASKINI 1 DISEMBER 2022
47
BORANG 2.4 - (ENGLISH VERSION) RESPONDENT'S INFORMATION SHEET AND INFORMED CONSENT
48
BORANG 2.4 - (MALAY VERSION) RESPONDENT'S INFORMATION SHEET AND INFORMED CONSENT
49
BORANG 2.5 - (ENGLISH VERSION) GUARDIAN'S PARENT'S CONSENT
50
BORANG 2.5 - (MALAY VERSION) GUARDIAN'S PARENT'S CONSENT
51
BORANG 2.7 - (ENGLISH VERSION) INFORMED CONSENT FORM GENOMIC (TEMPLATE)
52
SENARAI PEMBETULAN
53
TEMPLATE PROPOSAL JKEUPM
54
BORANG 3.1 - PROGRESS REPORT
55
BORANG 3.2 - STUDY FINAL REPORT -VERSION UPDATE 1 DEC 2022
56
BORANG 3.3 - STUDY PROTOCOL NON COMPLIANCE REPORT
57
BORANG 3.4 - EARLY STUDY TERMINATION APPLICATION FORM
58
BORANG 3.5 - SERIOUS ADVERSE EVENTS OR SUSARs REPORT
59
BORANG 3.6 - SITE VISIT REPORT FORM
60
BORANG 1.2 - TRAINING RECORD (FOR JKEUPM MEMBERS ONLY)
61
BORANG CAJ PEMBAYARAN BAGI PEROHONAN KELULUSAN JAWATANKUASA ETIKA UNIVERSITI
62
RUJUKAN - GOOD CLINICAL PRACTICES IN MALAYSIA
63
RUJUKAN - MREC GUIDELINES
64
RUJUKAN - SOURCE OF THE JKEUPM REFERENCE GULDELINES
65
FLOW CHART OF THE JKEUPM REVIEW PROCESS
66
GLOSSARY JKEUPM
67
CHECKLIST- FOR PREPARE INSURANCE QUOTATION
68
BORANG CAJ PEMBAYARAN BAGI PERMOHONAN KELULUSAN JAWATANKUASA ETIKA UNIVERSITI (PENYELIDIKAN MELIBATKAN MANUSIA) )

IACUC (JAWATANKUASA INSTITUSI PENJAGAAN DAN PENGGUNAAN HAIWAN)
69
AHLI JAWATANKUASA IACUC
70
TAKWIM MESYUARAT IACUC 2024
71
DASAR UPM
72
TERMA RUJUKAN
73
GARIS PANDUAN IACUC
74
PERATURAN PROSES - PROSES BAGI LATIHAN MENGAJAR
75
PERATURAN PROSES - PROSES BAGI CADANGAN PENYELIDIKAN
76
IACUC APPLICANT CHECKLIST- VERSION OKTOBER 2023
77
IACUC APPLICANT CHECKLIST - TEACHING / WORKSHOP
78
BORANG 101 - AUP FOR RESEARCH
79
BORANG 102 - AUP FOR TEACHING
80
BORANG 103 - GUIDE FOR REVIEW OF SCIENTIFIC MERIT FORM
81
BORANG 104 - GUIDE TO COMPOSE A CLIENT CONSENT FORM
82
BORANG 105 - AMENDMENT FORM
83
BORANG 106 - REPORT & CONTINUATION
84
BORANG 107 - ANIMAL UTILISATION PROTOCOL CHECKLIST AND REVIEW FORM
85
TEMPLATE OF CAGE LABEL
86
MAKLUMAN - PENGUATKUASAAN AKTA KEBAJIKAN HAIWAN 2015 BAGI PTJ DI UPM
87
RUJUKAN - AKTA KEBAJIKAN HAIWAN 2015
88
RUJUKAN - RECOMMENDED SPACE FOR EXPERIMENTAL ANIMAL
89
RUJUKAN - ANTIMICROBIAL AGENTS SUITABLE FOR USE IN LABORATORY
90
RUJUKAN - CATEGORIES OF INVASIVENESS IN ANIMAL EXPERIMENTS
91
RUJUKAN - COMMON BLEEDING SITES IN ANIMALS
92
SENARAI NAMA DOKTOR VETERINAR UPM DENGAN APC TAHUN 2021
93
EXAMPLE : FORM AUP 101 IACUC
94
EXAMPLE : FORM AUP 102 IACUC
95
EXAMPLE : TEMPLATE OF ANIMAL MONITORING SHEET
96
RUJUKAN: IMPACTS OF THE ANIMAL WELFARE ACT 2015 ON THE USE OF ANIMALS IN RESEARCH
97
IACUC BORANG CAJ PEMBAYARAN BAGI PERMOHONAN KELULUSAN JAWATANKUASA ETIKA UNIVERSITI

PENYELIDIK BERSEKUTU INSTITUT
98
BORANG PENCALONAN PENYELIDIK BERSEKUTU

PIAGAM PELANGGAN
99
PIAGAM PELANGGAN PEJABAT TNCPI 2020
100
PIAGAM PELANGGAN PEJABAT TNCPI 2021
101
PIAGAM PELANGGAN PEJABAT TNCPI 2022
102
PIAGAM PELANGGAN PEJABAT TNCPI 2023

POLISI PENYELIDIKAN
103
Polisi Penyelidikan

KONFERENSI LUAR NEGARA
104
SYARAT-SYARAT

PROGRAM PENYELIDIKAN
105
PERTANIAN DAN MAKANAN
106
SAINS GUNAAN DAN KEJURUTERAAN
107
Biosistem dan Bioteknologi
108
Perniagaan, Ekonomi dan Governans
109
Alam Sekitar dan Tenaga
110
Perhutanan dan Biodiversiti
111
Kemanusiaan dan Pembangunan Nusa Bangsa
112
Sains dan Pengurusan Halal
113
Kesihatan dan Kesejahteraan Hidup
114
Sains Matematik, Teknologi Maklumat dan Komunikasi
115
Sains dan Teknologi Bahan

TAWARAN DANA JURNAL
116
GARIS PANDUAN DANA PENERBITAN JURNAL
117
Borang Permohonan Dana Penerbitan Jurnal

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN
118
IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI EKSEKUTIF 4 (PE.4)
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1002/1293
-
WXCbSAq~