MENGENAI KAMI | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) komited di dalam menerajui kecemerlangan
agenda penyelidikan dan inovasi merentasi semua bidang pengajian. Pejabat ini menyelia pentadbiran dan
menyokong aktiviti pembangunan penyelidikan yang memberikan manfaat kepada komuniti. Kami menyediakan
garis panduan dan khidmat nasihat berkaitan pengkomersilan, permohonan perlindungan harta intelek (paten dsb),
geran R&D, dana penerbitan, inkubator dan aktiviti pemindahan teknologi serta lain-lain inisiatif penyelidikan.

BWDaAAx:00:26