Laporan Pencapaian 2018 | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
» MENGENAI KAMI » Piagam Pelanggan » Laporan Pencapaian 2018

Laporan Pencapaian 2018

Kami warga Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Universiti Putra Malaysia, dengan penuh tekad berikrar untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan cekap untuk memenuhi keperluan pelanggan:

  1. Mengeluarkan surat  kelulusan   permohonan   geran  dalam  tempoh   empat  belas  (14) hari bekerja daripada  tarikh  penerimaan  surat penaja.
  2. Mengeluarkan surat tawaran    Geran    dalam   tempoh dua puluh satu (21) hari   bekerja    selepas keputusan permohonan
  3. Memaklumkan keputusan   permohonan   untuk  menghadiri   seminar   /  persidangan   / bengkel  /  lawatan  luar  negara  (SKBL)  dalam  tempoh   lima  (5)  hari  bekerja  selepas Mesyuarat  Jawatankuasa   SKBL
  4. Mengeluarkan Surat   Keputusan    Permohonan    Perlindungan    Harta   Intelek   dalam masa  lima  (5)  hari  bekerja  daripada  tarikh  pengesahan   minit  mesyuarat   penilaian oleh Jawatankuasa   Penilaian  Harta Intelek  (JPHI).
  5. Memaklumkan keputusan    permohonan    untuk   menyertai    pameran    pertandingan penyelidikan dalam  tempoh  dua puluh satu (21) hari bekerja  daripada  tarikh tutup
  6. Memaklumkan keputusan   permohonan   kelulusan   ethical clearance   dalam tempoh tiga   (3)  hari  bekerja   selepas   menerima   keputusan   daripada   jawatankuasa    yang terlibat.

 

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN: 

Kemaskini:: 08/07/2019 [hwmi]

PERKONGSIAN MEDIA

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1002
-
B1566638722