PERKHIDMATAN | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Perkhidmatan yang disediakan di Pejabat TNCPI adalah seperti berikut:

Personel R&D dalam konteks penyelidikan di UPM ialah Felo Penyelidik, Pasca Doktoral, Pembantu...selanjutnya...
Kami mempunyai kemudahan yang selesa dan kondusif kepada seluruh warga Universiti Putra Malaysia...selanjutnya...
WXCbTA4~