PENYELIDIKAN | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

» PENYELIDIKAN

PENYELIDIKAN

Perkhidmatan Pengurusan Penyelidikan,Inovasi dan Pengkomersilan kepada penyelidik UPM

Pada tahun 2013, UPM berjaya membangunkan satu struktur ekosistem penyelidikan yang lebih baik dan...selanjutnya...
Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) memproses sebanyak 1700 permohonan baharu geran penyelidikan...selanjutnya...
BWDaAAz:00:53