Geran Penyelidikan | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
» PENYELIDIKAN » Geran Penyelidikan

Geran Penyelidikan

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) memproses sebanyak 1700 permohonan baharu geran penyelidikan setahun. Selain itu, sebanyak 5000 projek penyelidikan yang sedang dalam pelaksanaan dipantau oleh pihak RMC. Proses pengurusan dan pemantauan projek ini adalah selaras dengan Prosidur Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi MS ISO 9001:2008.

Kemaskini:: 20/10/2021 [salehaharon]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMLEAQ:04:29