Ekosistem Penyelidikan | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
» PENYELIDIKAN » Ekosistem Penyelidikan

Ekosistem Penyelidikan

Pada tahun 2013, UPM berjaya membangunkan satu struktur ekosistem penyelidikan yang lebih baik dan komprehensif seiring dengan kehendak semasa. Sebanyak sebelas (11) kluster penyelidikan, sembilan puluh satu (91) program penyelidikan dan dua ratus empat puluh satu (241) kumpulan penyelidikan telah diwujudkan. Ekosistem penyelidikan ini memberikan impak secara langsung kepada hala tuju penyelidikan di UPM.

Dengan adanya struktur yang jelas ini, penyelidik UPM akan terlibat dalam pelbagai program penyelidikan yang dibangunkan merentasi pelbagai disiplin di bawah kluster penyelidikan.

Kemaskini:: 04/09/2021 [lanjoy2006@g.mail.com]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMLDAR:03:10