| Office of the Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)
list of latest announcement

Congratulation to INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE AND FOOD SECURITY (ITAFoS) and INSTITUTE OF TROPICAL FORESTRY AND FOREST PRODUCTS (INTROP), UPM for being awarded as Higher Education Centre of Excellence (HICoE) from Ministry of Higher Education starting 1 Januari 2017

Penilaian Tapak bagi Pencapaian Malaysia Research Assessment (MyRA) Tahun 2016 akan diadakan pada 16-17 Mei 2017

Please to be informed that the Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation) UPM invites interested and qualified candidates to fill vacancies as below:

Executive Officer (Contract) - 1 vacant

Further information on vacancies is HERE. The closing date of the application is August 9, 2019 (Friday).

Thank you.

YBhg. Prof./Dato’/Tuan/Puan,

PEMBERITAHUAN MENGENAI PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PENGAMBILAN ENUMERATOR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Untuk makluman pihak YBhg. Prof./Dato’/Tuan/Puan, pihak Jawatankuasa Pengurusan Universiti melalui Minit 682.04(b) dan Jawatankuasa Tetap Kewangan melalui Minit 5/5(2019) telah meluluskan pelaksanaan Garis Panduan Pengambilan Enumerator Universiti Putra Malaysia.

3. Melalui garis panduan ini, tiga kategori dan kadar enumerator yang diluluskan adalah seperti berikut:

KATEGORI

KADAR

Enumerator Khidmat Pelajar

RM7.00 hingga RM10.00 sejam

Enumerator Khidmat Harian

RM54.00 hingga RM90.00 sehari

Enumerator Soal-selidik/Persampelan

RM5.00 hingga RM35.00 bagi satu borang soal-selidik atau persampelan

4. Sehubungan dengan itu, bersama ini disertakan Garis Panduan Pengambilan Enumerator Universiti Putra Malaysia seperti di Lampiran A untuk rujukan dan perhatian pihak YBhg. Prof./Dato’/Tuan/Puan bagi urusan pengambilan enumerator di Pusat Tangungjawab masing-masing. Garis panduan ini juga boleh dirujuk melalui capaian di laman sesawang Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) iaitu https://tncpi.upm.edu.my/faildokumen, dan laman sesawang Pusat Pengurusan Penyelidikan iaitu https://rmc.upm.edu.my/faildokumen.

5. Pelaksanaan garis panduan ini adalah berkuatkuasa mulai 1 Januari 2020.

6. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkara ini boleh berhubung dengan pihak urusetia melalui alamat perhubungan seperti berikut:

Bahagian Pentadbiran
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Universiti Putra Malaysia
Emel    : kp_ptncpi@upm.edu.myhwmi@upm.edu.my
No. Tel : 03-97691038 / 03-97691242

7. Sehubungan itu kerjasama pihak YBhg. Prof./Dato’/Tuan/Puan adalah untuk memanjangkan perkara ini kepada semua penyelidik di PTJ masing-masing dan pada masa yang sama memastikan pengambilan enumerator adalah teratur mengikut prosedur sewajarnya.

Perhatian dan kerjasama pihak YBhg. Prof./Dato’/Tuan/Puan dalam perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERILMU BERBAKTI”

Saya yang menjalankan amanah,

 

PROF. DATO’ DR. ZULKIFLI IDRUS
DPMS, SMS
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Universiti Putra Malaysia

Unit of Ethics Research Has Moved To 5th Floor, Administration Division TNCPI Office

Office of the Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1002
-
C1601357108