INOVASI | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)

» INOVASI

INOVASI

UPM banyak membangunkan inovasi dalam pelbagai bidang untuk membantu dan meningkatkan ekonomi negara dan memperkasa taraf hidup masyarakat. Putra Science Park (PSP) berperanan sebagai pusat pengurusan inovasi bagi Universiti Putra Malaysia dan terlibat dengan aktiviti pemindahan teknologi hasil penyelidikan dan harat intelek (IP) penyelidik Universiti Putra Malaysia (UPM).

UPM telah melahirkan ramai penyelidik dalam bidang inovasi dan teknologi. Melalui mereka, UPM telah...selanjutnya...
UPM menyediakan sokongan yang aktif bagi kerjasama R&D dengan pelbagai industri dalam membantu...selanjutnya...
Dapatkan senarai teknologi UPM yang berpotensi untuk di komersilkan oleh pihak industri di dalam...selanjutnya...
WXCbRAM~