JKEUPM (Jawatankuasa Etika Universiti Untuk Penyelidikan Melibatkan Manusia) | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
» PERKHIDMATAN » Penilaian Etika Penyelidikan » JKEUPM (Jawatankuasa Etika Universiti Untuk Penyelidikan Melibatkan Manusia)

JKEUPM (Jawatankuasa Etika Universiti Untuk Penyelidikan Melibatkan Manusia)

Jawatankuasa Etika Penyelidikan Melibatkan Manusia Universiti Putra Malaysia ( Jawatankuasa Etika Penyelidikan Universiti Melibatkan Manusia ) bermula sebagai Jawatankuasa Etika Penyelidikan Perubatan. Jawatankuasa ini termasuk komponen Etika Haiwan pada tahun 1998. Namun, baru-baru ini Jawatankuasa Etika Haiwan telah diwujudkan sebagai satu jawatankuasa yang menyelia segala urusan penjagaan dan penggunaan haiwan di dalam penyelidikan dan IACUC (Jawatankuasa Institusi Penjagaan dan  Penggunaan Haiwan).

Jawatankuasa Etika Penyelidikan yang melibatkan subjek manusia (disebut dengan akronim Melayu , JKEUPM ) telah ditubuhkan selepas dipersetujui di dalam Mesyuarat Senat Universiti Putra Malaysia pada 8 September 2011. JKEUPM bertanggungjawab  untuk melindungi respondan penyelidikan dan memastikan penyelidik bertanggungjawab dalam mematuhi prinsip-prinsip asas mengenai penggunaan subjek manusia dalam penyelidikan mereka.

Pelaksanaan JKEUPM adalah berpandukan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Perisytiharan Helsinki (2008). Deklarasi , yang mula dibangunkan oleh Persatuan Perubatan Sedunia ( WMA) pada tahun 1964, bertujuan untuk menggariskan beberapa prinsip etika yang perlu dipatuhi apabila penyelidikan perubatan yang melibatkan subjek manusia dijalankan. Terdapat banyak prinsip-prinsip yang disenaraikan dalam Perisytiharan ini, termasuk penyelidikan melibatkan subjek manusia, mesti mengambil kira ke atas kepentingan dan peraturan-peraturan lain, termasuk keperluan peraturan kebangsaan dan antarabangsa.

Selain Deklarasi, beberapa peruntukan dari Nuremberg Kod 1946 yang berkaitan dengan pengumpulan maklumat dalam bidang sains sosial juga telah dinyatakan di dalam garis panduan ini , terutamanya penekanan kepada melindungi privasi subjek serta keperluan untuk memelihara kesejahteraan subjek daripada dengan tidak sengaja meletakkan dalam situasi yang dianggap boleh menimbulkan curiga.

JKEUPM juga berpanduan oleh  Garis Panduan Etika Tempatan dan Antarabangsa bagi Penyelidikan Bioperubatan Melibatkan Mata Manusia ( CIOMS ). JKEUPM mengiktiraf kelulusan daripada Jawatankuasa Etika lain, contohnya daripada Kementerian Kesihatan dan universiti-universiti lain yang diiktiraf oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan ( BPFK ), Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh itu, projek penyelidikan yang telah menerima kelulusan daripada mana-mana jawatankuasa lain tidak memerlukan kelulusan yang berasingan daripada JKEUPM . Walau bagaimanapun, jika projek penyelidikan melibatkan sama ada pelajar ijazah atau ijazah lanjutan, kelulusan etika JKEUPM diperlukan. JKEUPM bertujuan untuk memenuhi keperluan antarabangsa dan juga mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan Malaysia.

 JKEUPM mempunyai kuasa untuk :

 1. Meluluskan, menolak atau mengubah suai kajian berdasarkan pertimbangan yang berkaitan  dengan perlindungan subjek manusia
 2. Memantau laporan semasa bagi penyelidikan yang telah diluluskan
 3. Menggantung atau menamatkan kelulusan yang telah diberikan kepada penyelidik
 4. Memastikan penyelidikan dijalankan berdasarkan skop penyelidikan yang telah diluluskan.
 DOCUMENTS                          

     FORMS                       

    

 REFERENCES      

1. COMMITTEE MEMBERS

2. GUIDELINES

 1. SOP 1: STRUCTURE AND COMPOSITION
 2. SOP 2: PROTOCOL REVIEW
 3. SOP 3: POST APPROVAL
 4. SOP 4:DOCUMENTATION
 
 1. JKEUPM FORM 2.1 APPLICANT CHECKLIST
 2. JKEUPM FORM 2.2 CLINICAL TRIAL CHECKLIST
 3. JKEUPM FORM 2.3 APPLICATION FORM
 4. JKEUPM FORM 2.4 (ENGLISH VERSION) RESPONDENT'S INFORMATION SHEET AND INFORMED CONSENT
 5. JKEUPM FORM 2.4 (MALAY VERSION) RESPONDENT'S INFORMATION SHEET AND INFORMED CONSENT
 6. JKEUPM FORM 2.5 (ENGLISH VERSION) GUARDIAN'S PARENT'S CONSENT
 7. JKEUPM FORM 2.5 (MALAY VERSION) GUARDIAN'S PARENT;S CONSENT
 8. JKEUPM FORM 2.7 (ENGLISH VERSION) INFORMED CONSENT FROM GENOMIC TEMPLATE
 9. JKEUPM LIST OF CORRECTIONS
 10. JKEUPM TEMPLAT PROPOSAL
 11. JKEUPM FORM 3.1 PROGRESS REPORT
 12. JKEUPM FORM 3.2 STUDY FINAL REPORT
 13. JKEUPM FORM 3.3 STUDY PROTOCOL NON COMPLIANCE REPORT
 14. JKEUPM FORM 3.4 EARLY STUDY TERMINATION APPLICATION FORM
 15. JKEUPM FORM 3.5 SERIOUS ADVERSE EVENTS OR SUSARS REPORT
 16. JKEUPM FORM 3.6 SITE VISIT REPORT FORM
 17. JKEUPM FORM 1.2 TRAINING RECORD (FOR JKEUPM MEMBERS ONLY)
 18. JKEUPM BORANG CAJ PEMBAYARAN BAGI PERMOHONAN KELULUSAN JK ETIKA UPM
 19. JKEUPM RUJUKAN GOOD CLINICAL PRACTICES IN MALAYSIA
 20. JKEUPM MREC GUIDELINES
 21. JKEUPM RUJUKAN SOURCE OF THE JKEUPM REFERENCE GUIDELINES FLOW CHART OF THE JKEUPM VIEW PROCESS
 22. JKEUPM GLOSSARY
 23. JKEUPM CHECKLIST FOR PREPARE INSURANCE QUOTATION
 24. BORANG CAJ PEMBAYARAN BAGI PERMOHONAN KELULUSAN JAWATANKUASA ETIKA UNIVERSITI

 

Sumber Panduan rujukan JKEUPM

 

 

Untuk maklumat lanjut sila hubungi +603-9769 1432/ 1438/1244/ 1246/  1602 jkeupm@upm.edu.my

Kemaskini:: 23/11/2023 [aishah]

PERKONGSIAN MEDIA

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1002/1293
-
SWMLDAu~