Kluster Penyelidikan | PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
» PENYELIDIKAN » Ekosistem Penyelidikan » Kluster Penyelidikan

Kluster Penyelidikan

Konsep kluster penyelidikan di UPM adalah selaras dengan keperluan semasa bagi pendekatan pelbagai disiplin dalam menyelesaikan masalah penyelidikan. Ia telah berjaya dikumpulkan bersama kepakaran dalam pelbagai bidang penyelidikan merentasi Fakulti dan Institut. Inisiatif penstrukturan ini dibangunkan untuk mengukuhkan aktiviti penyelidikan yang akan meningkatkan produktiviti dan kualiti penyelidikan.

UPM telah menubuhkan sebelas (11) Kelompok Penyelidikan di mana setiap kelompok merangkumi beberapa Program dan kumpulan yang bersifat merentas disiplin penyelidikan.


Kemaskini:: 23/07/2014 [hwmi]

PERKONGSIAN MEDIA

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1002
-
B1566638983