5s Practice | Office of the Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)
» BEST PRACTICE » 5s Practice

5s Practice

VISI:

Mencapai budaya kerja cemerlang dan persekitaran berkualiti menerusi Amalan 5S

 

MISI:

Melaksanakan Amalan 5S secara bersepadu dan berdisiplin berdasarkan kualiti kerja dan persekitaran yang kondusif

 

OBJEKTIF:

  1. Memastikan semua staf menghadiri latihan sekurang-kurangnya 3 hari setiap tahun
  2. Mengekalkan skor kecemerlangan 90% ke atas penilaian Pemeriksaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKP) UPM
  3. Memastikan pencapaian kepuasan pelanggan sekurang-kurangnya pada skala 4
  4. Memastikan pengurusan stor alat tulis yang efisien dan cekap dengan memperoleh 90% melalui pemeriksaan /verifikasi stor tahunan

Updated:: 23/08/2019 [hwmi]

MEDIA SHARING

C1590417514